NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Miłe złego początki

Miłe złego początki, to program dedykowany osobom dorosłym, realizowany w ramach naszej kampanii. Program ma na celu uświadomienie, jak ważną rolę w życiu odgrywamy my - dorośli, rodzice w życiu naszych dzieci.

Program Miłe złego początki to działanie Fundacji Radosne Dzieci, w ramach którego zostały zrealizowane 3 audycje w Radio Plus, a także spotkania z rodzicami i kandydatami do małżeństwa, których tematem były idee kampanii, a zatem mądre ograniczanie.

Ograniczenia to wyzwania, które warto sobie stawiać. W szczególności jeśli dotyczą one zmiejszenia spożycia substancji psychoaktywnych. Jako, że wśród takowych najbardziej rozpowszechnioną jest alkohol - to głównie na uświadomieniu zagroźeń płynących z jego używania i na zachęcaniu do zmniejszenia jego spożycia skupia się kampania.
Szacuje się, że w Polsce 2 % stanowią osoby uzaleźnione, kolejne 4 % to osoby dorosłe żyjące w otoczeniu alkoholika (małżonkowie, rodzice), kolejne 4% to dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem alkoholowym, następne 5-7% Polaków stanowią osoby pijące szkodliwe lub ryzykownie, a zatem ponoszące straty z tytułu picia. To stanowi 15-17% populacji cierpiącej w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z alkoholem. To ogromny problem społeczny!

Dlatego w ramach kampanii wiele działań kierowanych jest do dorosłych, bo to oni mają wyznaczać granice i stwarzać poczucie bezpieczeństwa dzieciom. Są przykładem, autorytetem dla dzieci, a często dają przyzwolenie na różne niebezpieczne zachowania (np. pozwalając na picie niewielkich dawek alkoholu w domu "pod ich okiem", nawet dzieciom niepełnoletnim!). To od dorosłych w pierwszej kolejności zależy jak dzieci i młode osoby będą funkcjonowały w społeczeństwie, jakie będą miały wartości i czy będą potrafiły wyznaczyć sobie oraz innym granice i powiedzieć - nie.

 

 

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru