NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Noworoczne Spotkanie Profilaktyków

Coroczne spotkanie profilaktyków ze specjalistami organizowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

W dniu 8 stycznia br. odbyło się corocznie organizowane Noworoczne Spotkanie Profilaktyków. Było to spotkanie zorganizowane przez Dział Profilaktyki MZPiTU dla współpracujących z nami pedagogów, psychologów, nauczycieli i innych osób podejmujących działania profilaktyczne w Olsztynie. Spotkanie miało na celu podsumowanie minionego roku, wyznaczenie kierunku działań na rok 2019, a także zwiększenie wiedzy i kompetencji profilaktyków poprzez wysłuchanie wykładu prof. Krzysztofa Wojcieszka - znanego i cenionego w Polsce i na świecie autorytetu z dziedziny profilaktyki.
Profesor Wojcieszek tematem swojego wykładu doskonale się wpisał w idee kampanii Nowy zwyczaj - ograniczaj. Mówił o skali problemów alkoholowych w Polsce na tle innych krajów Europy, a także sposobach realizacji postulatu zmiejszenia ilości wypijanego alkoholu i zmiany sposobu picia, tj. nabyciu tzw. "kompetencji alkoholowych", co zawarte jest również w Narodowym Programie Trzeźwości.

Profesor mówił także o ważności abstynencji i umiaru w piciu alkoholu, szczególnie gdy jest się profilaktykiem  To nam dodaje autentyczności, bo mniej wykład, a bardziej przykład przemawia, szczególnie do młodego pokolenia.

Nam, pracownikom Działu Profilaktyki to spotkanie dało wiele: naładowało pozytywną energią, motywacją do dalszej wytężonej pracy, ale też utwierdziło, że cele, które wyznaczamy są słuszne i zmierzamy właściwą drogą.
Dziękujemy za tak liczne uczestnictwo!

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru