NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Spotkanie decydentów z profesorem Krzysztofem Wojcieszkiem

Olsztyńscy Radni i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie debatowali na temat możliwości ograniczenia szkód związanych z używaniem alkoholu.
Olsztyńscy Radni i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie debatowali na temat możliwości ograniczenia szkód związanych z używaniem alkoholu.

W dniu 8 stycznia 2019 r w budynku Rady Miasta Olsztyna odbyło się spotkanie pt. "Ograniczanie szkód związanych z używaniem alkoholu. Co może samorząd?", w którym uczestniczyli olsztyńscy radni i członkowie GKRPA, a także przedstawiciele MZPiTU i ekspert prof. Krzysztof Wojcieszek. Na spotkaniu poddano pod dyskusję 12 przygotowanych przez profesora zagadnień:

1. Alkohol etylowy jest najgroźniejszą substancją psychoaktywną.

2. Czy problemy związane z używaniem alkoholu to tylko sprawa osób uzaleźnionych?

3. Kiedy używanie etanolu jest nadużyciem?

4. Alkohol a przemoc.

5. Alkohol a prawo.

6. Jakie działania są najskuteczniejsze: prewencja, ograniczenie dostępności czy edukacja?

7. Stan ograniczeń alkoholowych w II Rzeczypospolitej.

8. Jaka zmiana spożycia alkoholu nastąpiła w XX/XI wieku?

9. Co jest najważniejszym czynnikiem ryzyka wysokiego spożycia etanolu?

10. Czy są społeczeństwa, które sobie lepiej radzą z zagrożeniem jakim jest spożycie alkoholu?

11. Czy samorząd ma prawne i moralne obowiązki w tej dziedzinie?

12. Czy społeczeństwo jest zainteresowane rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

 

Stanowisko eksperta prof. Krzysztofa Wojcieszka odnośnie powyższych zagadnień umieściliśmy w zakłądce "Okiem eksperta". Zapraszamy do lektury.

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru