NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Alkohol a bezpieczeństwo publiczne

Ograniczenie dostępności alkoholu jest sposobem reagowania na potrzeby społeczne. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych wartości społecznych.
Ograniczenie dostępności alkoholu jest sposobem  reagowania na potrzeby społeczne. Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych  wartości społecznych.

Na pytanie czy używanie napojów alkoholowych ma wpływ na poziom beszpieczeństwa w miejscach publicznych prof. Wojcieszek odpowiada:

Zdecydowanie tak. Do potwierdzenia takiego wniosku wystarczą już potoczne obserwacje i uważne śledzenie wielu doniesień prasowych o poszczególnych wydarzeniach, często dramatycznych. To nie przypadek, że media starają się analizować udział nietrzeźwości w bulwersujących wydarzeniach, gdyż zarówno intuicja, jak i wiedza kryminologiczna podpowiadają, ze ten udział bywa decydujący. Do wielu tragicznych wydarzeń wcale nie doszłoby na trzeźwo (Murdoch, Ross, 1990).

Odnosząc się do szczegółowego pytania stwierdzam, że: używanie napojów alkoholowych zwiększa ryzyko wydarzeń, które sprzyjają różnorodnym zaburzeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego. Uwaga! Nie stwierdziłem, że chodzi o „nadużywanie”, ale już o samo używanie. Każda zawartość etanolu w płynach ciała powiększa ryzyko, chociaż oczywiście w różnym stopniu. Podstawowym powodem tego wpływu jest farmakologiczne działanie etanolu polegające na dezorganizowaniu ośrodków kontroli nad zachowaniem, i to dezorganizowanie specyficzne. Etanol potrafi osłabić samokontrolę przy jednoczesnym pozostawieniu dyspozycji do użycia siły.

Kolejnym mechanizmem jest wzrost agresji pod wpływem alkoholu u części osób, zwłaszcza młodych mężczyzn (Używanie alkoholu a przemoc w społeczeństwie, Warszawa, 1994). Nie jest tak, że agresja jest zawsze pobudzana przez alkohol etylowy, który przecież jest farmakologicznie „usypiaczem”. Jest jednak pewna grupa wiekowa, u której takie pobudzenie alkoholowe się odnotowuje. To właśnie młodzi mężczyźni, zresztą jako grupa pijący wyraźnie więcej, niż inni.

 

 

 

 

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru