NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Ograniczenie czasowe sprzedaży alkoholu w Olsztynie

Rozmowy z ekspertami uczestniczącymi w debacie profilaktycznej "Czy ograniczenia są dobre?" zorganizowanej w ramach kampanii Nowy zwyczaj - ograniczaj

Jak z perspektywy czasu oceniany jest pomysł wprowadzenia ograniczenia czasowego sprzedaży alkoholu i czy należałoby wprowadzić kolejne ograniczenia? - rozmowa z Dyrektorem MZPiTU, Błażejem Gawrońskim.

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru