NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

"Czy ograniczenia są dobre?" - Patrycja Plewka i podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel

Rozmowy z ekspertami uczestniczącymi w debacie profilaktycznej "Czy ograniczenia są dobre?" zorganizowanej w ramach kampanii Nowy zwyczaj - ograniczaj

Jak rozmawiać o ograniczeniach oraz jaką korzyść czerpiemy z ich wprowadzania - rozmowa z psychologiem i psychotraumatologiem Patrycją Plewką.

Czy regulacje prawne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa? Jakie są efekty wprowadzenia ograniczenia czasowego na sprzedaż alkoholu - rozmowa z podinsp. Bernadetą Ćwiklińską-Rydel.

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru