NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Warto ograniczać

Kolejny spot naszej kampanii:

Zakupy, konsumpcja, używki, korzystanie z dobrodziejstw nowej technologii w nadmiarze...
Warto pozbyć się złych nawyków i zastąpić je dobrymi!

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru