NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Konkurs rozstrzygnięty!

11.12.2019 roku, w Szkole Podstawowej nr 34 odbyła się Gala Wręczenia Nagród w konkursie na projekt gry "bez prądu".

W ramach kampanii "Nowy zwyczaj - ograniczaj" Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, przy współpracy z Fundacją Szalony Krasnolud zorganizowany został konkurs na projekt gry "bez prądu", który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Olsztyna. Tematyka gier miała nawiązywać do ograniczania zachowań ryzykownych i promowania zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Do konkursu zgłoszono 52 gry, a pracowało przy nich łącznie ponad sto osób. Wybór laureatów nie był prosty, gdyż poziom zaprezentowanych gier stał na wysokim poziomie. Wrażenie robiła dbałość o szczegóły, kreatywność autorów, a także ogrom włożonej przez nich pracy.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za podjęcie wyzwania i wzięcie w nim udziału oraz GRATULUJEMY Laureatom!

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją na stronie: https://www.olsztyn24.com/news/34603-projekt-nowy-zwyczaj---ograniczaj-finiszowal-w-sp-34.html

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru