NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Noworoczne Spotkanie Profilaktyków

3.02.2020 roku odbyło się Noworoczne Spotkanie Profilaktyków organizowane przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

MZPiTU podsumował rok 2019 oraz przedstawił priorytety na rok 2020. Specjalnymi gośćmi spotkania byli laureaci konkursu Szalonego Krasnoluda na projekt "gry bez prądu", organizowanego w ramach kampanii "Nowy Zwyczaj - Ograniczaj". Zaprezentowali oni swoje gry, w które można było zagrać w trakcie spotkania.

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru