NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Koronawirus a relacje rodzinne

Wirus i pandemia weryfikuje i często podważa nasze przekonania i zasady, które do tej pory wydawały się nam stabilne i fundamentalne, których przestrzeganie miało być gwarancją sukcesu, zdrowia i dobrego życia. Czynniki i strategie które miały nas chronić, często stają się zagrożeniem a niekiedy są niemożliwe do zastosowania.
Wirus i pandemia weryfikuje i często podważa nasze przekonania i zasady, które do tej pory wydawały się nam stabilne i fundamentalne, których przestrzeganie miało być gwarancją sukcesu, zdrowia i dobrego życia. Czynniki  i strategie które miały nas chronić, często stają się zagrożeniem a niekiedy są niemożliwe do zastosowania.

Zalecana w czasie pandemii izolacja i ograniczenie kontaktów znacznie ogranicza i często podważa najprostszą i najbardziej skuteczną zasadę "dobrze, że jesteś".
Sytuacja skoszarowanej rodziny może często uświadomić nam że rodzina nas męczy, a podczas przymusowej izolacji doświadczamy, jak trudne jest budowanie dobrych więzi.
W tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji nie stawiaj przed sobą i swoimi bliskimi zbyt wysokich i perfekcyjnych wymagań. Najważniejsze zasady to: miłość i akceptacja, uwaga i wsparcie, rozumna swoboda i uznanie praw, obecność i cierpliwość.

Rozmowa z Jolantą Sztąberską - Profilaktykiem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie: https://www.youtube.com/watch?v=cZ7bWxvlmrQ

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru