NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Jak przetrwać w izolacji

Społeczna izolacja spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa może być obciążająca dla psychiki. Jak przetrwać ten trudny czas?
Społeczna izolacja spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa może być obciążająca dla psychiki. Jak przetrwać ten trudny czas?

Rozmowa z Michałem Żmijewskim - psychologiem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie https://www.youtube.com/watch?v=uSUtCjxngFM

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru