NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Efektywne spędzanie czasu wolnego

Podczas pandemii szczególnego znaczenia nabiera wspólne i efektywne spędzanie czasu wolnego z najbliższymi. Teraz mamy okazję być bliżej siebie, poznać swoje potrzeby, radości oraz troski.
Podczas pandemii szczególnego znaczenia nabiera wspólne i efektywne spędzanie czasu wolnego z najbliższymi. Teraz mamy okazję być bliżej siebie, poznać swoje potrzeby, radości oraz troski.

Pochwal. Doceń. Pomóż. Wysłuchaj! Przedstawiamy kolejny spot kampanii "Nowy Zwyczaj - Ograniczaj": https://www.youtube.com/watch?v=ROF2hPdeHqs

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru