NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Ogranicz skutki kryzysu

Ograniczenia są dobre jeśli służą naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Niestety przedłużający się czas panowania koronawirusa zmienił nasze życie diametralnie.
Ograniczenia są dobre jeśli służą naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Niestety przedłużający się czas panowania koronawirusa zmienił nasze życie diametralnie.

Długotrwałe i powszechne w wielu obszarach ograniczenia wpływają na jakość naszego życia. Doświadczamy narastającego napięcia emocjonalnego, mamy do czynienia z czymś co budzi trudne emocje, zwłaszcza lęk i niepewność. Monotonia i długotrwałe przebywanie wśród domowników, ograniczone kontakty społeczne, izolacja, ograniczone możliwości realizacji swoich potrzeb i celów życiowych stanowią znamiona kryzysu.

Kryzys jest pewnym załamaniem, przeszkodą w realizacji celów życiowych. Kryzysy są ograniczone w czasie, jednak gdy nie zostaną przepracowane i zrozumiane, mogą prowadzić do poważniejszych problemów. To co pomaga sobie radzić z problemami to poczucie, że nie jesteśmy sami. Wszyscy doznajemy skutków pandemii i wszyscy jesteśmy zagrożeni. Stąd też potrzeba, by dzielić się tym co przeżywamy. Z pomocy może skorzystać każdy kto potrzebuje rozmowy i wsparcia. Zapraszamy do Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Al. Wojska Polskiego 8 osobiście lub pod numerem tel. 89 533 58 22.

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru