NOWY ZWYCZAJ - OGRANICZAJ!

Pomoc i wsparcie

Bądź realistą. Pandemia COVID-19 prawdopodobnie potrwa jeszcze miesiące. Powinniśmy nauczyć się radzić sobie ze stresującymi wydarzeniami, które pojawiają się każdego dnia. Powodują niepotrzebny stres, często zaburzenia zdrowia psychicznego, funkcjonowania społecznego i rodzinnego.
Bądź realistą. Pandemia COVID-19 prawdopodobnie potrwa jeszcze miesiące. Powinniśmy nauczyć się radzić sobie ze stresującymi wydarzeniami, które pojawiają się każdego dnia. Powodują niepotrzebny stres, często zaburzenia zdrowia psychicznego, funkcjonowania społecznego i rodzinnego.

W trudnej sytuacji pandemii trzeba umieć określić czego nam potrzeba. Nazwanie i określenie naszych potrzeb bywa trudne, ale jeszcze trudniejsze jest poproszenie o pomoc w ich zaspokojeniu i ich realizacja.

Często jesteśmy mało asertywni, trudno nam przychodzi komunikowanie o swoich potrzebach. Dziś jednak wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i musimy móc na siebie liczyć. Dlatego ważna jest umiejętność wykorzystania swoich zasobów, ale też korzystania z zasobów innych osób.

Miejskim Zespole  Profilaktyki i Terapii Uzależnień możesz skorzystać z takiego wsparcia. W małych kilkuosobowych, bezpiecznych grupach, osób przeżywających podobne trudności omówisz swoje lęki, niepokoje, frustracje, a także poznasz sposoby radzenia sobie z nimi. Zmniejszysz i oswoisz izolacyjny stres. Zadbaj o swoje potrzeby, o siebie i o innych.

Kontakt: 

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

10-225 Olsztyn,
Al. Wojska Polskiego 8
tel.: 89 535 77 78, 
kom.: 605 552 095

Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży
10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 36
tel.:  89 533 58 22
kom.: 693 458 014

CELE

  • Zmiana fałszywych przekonań i szkodliwych zachowań związanych z używaniem alkoholu,

  • Wzrost wiedzy o alkoholu - najbardziej destrukcyjnej i ogólnie dostępnej substancji psychoaktywnej,

  • Zmiana modelu spożywania alkoholu w kierunku bezpiecznego używania i abstynencji – zachowania postawy umiaru